Noord-Drenthe: Het Monaco van Nederland?

Als geboren en getogen Assenaar krijg ik regelmatig de vraag: Assen, wat is daar in hemelsnaam te beleven? Wanneer ik vervolgens tot een gegronde verdediging wil overgaan, kom ik al snel tot de conclusie dat dit eigenlijk niet heel veel zin heeft. In Assen is nou eenmaal niet veel te beleven. Het aantal lege panden in de binnenstad neemt schrikbarende proporties aan en sinds kort zijn ook de laatste uitgaansgelegenheden, die Assen nog rijk was, verdwenen. In de haast om toch een positief punt te noemen kom je dan ook al snel bij hét evenement van het jaar uit: de TT. Hierbij schijnen ergens buiten de stad motoren rondjes te rijden over een circuit, voor velen staat de TT echter symbool voor één ding: feest. De hele binnenstad wordt vier dagen lang omgetoverd tot een openluchtfestival waarbij het jaarlijkse hoogtepunt het optreden van de fameuze band ‘Mooi Wark’ is, en het plaatselijke ziekenhuis overuren draait om de jongeren, die voor het eerst iets (lees: veel) te diep in het glaasje hebben gekeken, op te vangen. Na deze vier hectische dagen lijkt het dan ook alsof Assen hier 361 dagen van bij moet komen. De stilte en rust keren terug en het aftellen naar de volgende TT kan beginnen. Zelfs het plaatsen van een nieuw bushokje wordt in deze periode gezien als een nieuwswaardige gebeurtenis.

Tot mijn verbazing las ik afgelopen week dan ook in alle landelijke en regionale dagbladen dat Noord-Drenthe, inclusief Assen, het meest welvarende gedeelte van Nederland is, zo bleek uit onderzoek van de Rabobank en de Universiteit Utrecht (2017). Als socioloog vraag je je bij het woord ‘welvaart’ natuurlijk meteen af: wat wordt hier mee bedoeld? De onderzoekers geven aan dat welvaart veel meer is dan alleen economische groei. Ook zaken als gezondheid, veiligheid en milieu zijn hierbij van belang. En wat blijkt als we deze ‘brede welvaartsindicator’ veronderstellen? Drenthe scoort, en in het specifiek Noord-Drenthe, een stuk hoger dan de rest van Nederland. Met name op het gebied van wonen, werkbalans en veiligheid doet Noord-Drenthe het een stuk beter dan het gemiddelde. Toch opvallend, gezien het feit dat Drenthe altijd een beetje wordt gezien als een achtergestelde provincie, waar mensen nooit gelukkiger zouden kunnen zijn dan in de Randstad of elders in het land. Ook ikzelf heb nagedacht over de verklaringen die de onderzoekers aandragen en ben tot de conclusie gekomen dat Noord-Drenthe inderdaad best wel eens positieve kanten kan hebben voor de eerdergenoemde punten. Voor de prijs van een bovenwoning in Amsterdam kun je in pakweg Tynaarlo een royale twee-onder-een-kapwoning kopen, met een voor- én achtertuin. Ongekende luxe voor de gemiddelde stedeling. En alhoewel de inhoudelijke onderbouwing in het onderzoek schaars is, kan ik mij voorstellen dat door het gebrek aan files, en daarmee een relatief korte reistijd, een goede verhouding tussen werk en vrije tijd beter te realiseren is. Waar inwoners van de randstad stomverbaasd zijn als zij zonder files op hun werk arriveren, staat een file in Drenthe van pakweg twee kilometer met een vertraging van tien minuten negen van de tien keer de volgende dag in de krant. Ook qua veiligheid hoeven Drenten zich minder zorgen te maken: volgens het CBS (2017) behoort Drenthe tot de vier provincies met het minst aantal slachtoffers van criminaliteit in Nederland. Bovendien zullen veel mensen het waarschijnlijker vinden dat een terroristische aanslag plaatsvindt in Amsterdam dan in Assen, alhoewel dit misschien helemaal niet hoeft op te gaan.

De meningen over Drenthe zullen ongetwijfeld uiteen blijven lopen, toch hebben de resultaten van het onderzoek mij wel aan het denken gezet: misschien is het in mijn thuisstreek helemaal zo slecht nog niet. Het imago van Drenthe als een provincie waar alleen boeren leven en het aantal scootmobiels per 1000 inwoners hoger is dan het aantal fietsen, is misschien toch wel wat achterhaald. In Assen zegt men elkaar op straat keurig gedag en helpt men zonder moeite een totaal onbekende, iets wat in sommige delen van Nederland eerder wordt gezien als een soort persoonlijke bedreiging in plaats van een vriendelijk gebaar. Het wegpoetsen van een saai imago lukt echter niet alleen met een positief onderzoek, hiervoor is ook de inzet van gemeenten en bewoners nodig. Het aantrekken van nieuwe winkels en het aantrekkelijker maken van een stad, voor bijvoorbeeld jongeren, is niet zomaar gedaan en vergt veel tijd. Toch denk ik dat een onderzoek als dit, waarbij de positieve kanten van onze regio eens worden aangestipt, kan bijdragen aan dit proces. Wanneer iedereen in Assen en omgeving zich beseft dat mensen het hier best fijn vinden, moet het lukken deze veranderingen te realiseren. Hopelijk hoeven mensen in Assen over een tijdje dan ook niet meer te zeggen dat het leukste aan Assen de trein naar Groningen is.

 

  • Centraal Bureau voor de Statistiek. (2017, 1 maart). Slachtofferschap criminaliteit; regio [Dataset]. Geraadpleegd van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82464NED&D1=0&D2=0&D3=0,6-17&D4=a&HD=150302-1000&HDR=G3&STB=T,G1,G2
  • Rabobank & Universiteit Utrecht. (2017). Brede welvaart in Nederland: nationaal en regionaal. Geraadpleegd van https://economie.rabobank.com/brede-welvaartsindicator-voor-nederland/
Share Button