“Prikkels in wetenschap net zo pervers als bij de banken”

De afgelopen weken is het debat over de moderne wetenschap losgebarsten. Decaan van het UMC Utrecht Frank Miedema heeft in samenwerking met andere wetenschappers en enkele organisaties een initiatief opgezet: ‘Science in Transition’. Hierin pleiten zij voor een wetenschap die meer op maatschappelijk belang, en minder op economische prikkels is gericht. De veelgenoemde publicatiefabriek waaraan wetenschappers heden ten dagen blootgesteld worden speelt hierin een belangrijke rol. Op deze website kun je hier meer over lezen.

Voor het vak ‘Cyclus Maatschappijtheorieën’ verdiepten derdejaars studenten zich in fraudezaken in de wetenschap, zoals die van Stapel. Ons redactielid Lisa, betoogde in haar essay dat dit soort fraude gezien kan worden als een symptoom van de moderne wetenschap. Lees haar essay op onze site.

Share Button