De nieuwe mastertrack: Social Networks in a Sustainable Society

In het studiejaar 2016/2017 gaat de nieuwe Engelstalige mastertrack van Sociologie van start. SoAP ging met onze opleidingsdirecteur Prof. dr. Andreas Flache in gesprek, die betrokken was bij de ontwikkeling van deze nieuwe master.

We vallen meteen met de deur in huis: wat houdt deze master precies in?Deze master gaat over het bij elkaar brengen van sociale netwerken en een sociologische kijk op beleid. Over sociale netwerken heb je veel theorieën en methodes, met als mogelijke toepassingen het analyseren en ontwerpen van beleid. We brengen deze combinatie dan terug naar terreinen waar wij, de vakgroep hier, veel verstand van hebben. Wij hebben expertise over bijvoorbeeld netwerken onder jongeren in verband met pesten en ander probleemgedrag. We kijken ook naar netwerken met betrekking tot relaties tussen etnische groepen, een belangrijk vraagstuk met bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis van nu. Denk ook aan netwerken in organisaties en onze expertise over gezondheid en welzijn, de medische sociologie. Vooral bij dat laatste worden netwerken steeds belangrijker. We gaan naar een participatiesamenleving toe, de zorg gaat steeds meer naar lokale gemeenschappen. Dan zijn sociale netwerken erg belangrijk. Dit zijn allemaal domeinen waar we hier expertise over hebben en waar beleid op wordt gemaakt met de nodige uitdagingen. De rol van netwerken wordt hierin steeds belangrijker, dus wij willen deze kennis benutten en samenbrengen met een focus op beleid.

Wat kan deze master bieden, wat andere masters niet hebben?
We hebben eerst rondgekeken wat andere sociologie opleidingen doen en kwamen erachter dat geen enkele sociologie opleiding in de wereld een duidelijke focus op sociale netwerken heeft in combinatie met toepassing op beleid. Dit is precies wat wij juist wilden. Een aantal sociologie opleidingen hebben er net als de onze wel een vak over sociale netwerken, maar het wordt nooit gecombineerd met beleid, theorie en toepassing daarvan in één programma. Het bestaat misschien wel in specialisaties en PhD opleidingen maar niet als master op zich. Dit hebben wij gecreëerd, het is dus een uniek programma.

Waarom is deze master er nu gekomen?
We hebben het vak over sociale netwerken al in de bachelor opleiding omdat hier bijna iedere onderzoeker zich wel met sociale netwerken bezighoudt en we er veel expertise over in huis hebben. We vonden het jammer dat het in het programma niet zoveel naar voren komt. Het is maar één vak in de bacheloropleiding. De wens om een masterprogramma neer te zetten als deze bestond al erg lang. Twee jaar geleden werden daar vanuit de Rijksuniversiteit Groningen ook de middelen voor beschikbaar gemaakt. Bij sociologie werden deze middelen dus meteen gebruikt om deze master te kunnen realiseren.

Hoe kon u merken dat er draagvlak was voor deze master, was het merkbaar vanuit de studenten dat er behoefte aan was?
We horen op dit moment dat er veel belangstelling voor is. Bij voorlichtingen zijn dan ook veel studenten aanwezig. We merken dat er in het algemeen veel belangstelling is voor masters die zich bezighouden met beleid. Deze master heeft dan als voordeel dat het een specifieke toepassing heeft zodat je kan zeggen: hier ben ik gespecialiseerd in. Verder moeten veel studenten natuurlijk nog ontdekken dat het er is en wat het precies inhoudt. Van potentiële werkgevers, vanuit de werkveldcommissie, horen we dat zij deze master van veel toegevoegde waarde vinden en zij in deze studenten wel zijn geïnteresseerd.

Om in het kader te blijven van het thema “Toen en Nu” van deze SoAP, was deze master tien jaar geleden ook succesvol geweest?
Ik denk dat de tijd nu beter is. We kunnen nu veel meer laten zien dan tien jaar geleden op het gebied van beleidsrelevantie. De laatste tijd hebben we veel succes geboekt met onderzoek naar pesten en het welzijn van ouderen. Zo konden we laten zien dat netwerkonderzoek hier een toegevoegde waarde heeft voor de beleidsvorming. Daarnaast leefden we tien jaar geleden nog niet in een toenemende participatiesamenleving zoals nu. Tegenwoordig wordt de rol van netwerken binnen gemeenschappen in het oplossen van sociale problemen steeds belangrijker. De overheid trekt zich terug en dus moeten de sociale relaties het oplossen.

Hoe ziet u het perspectief van de studenten die deze master kiezen in?
We hebben er bewust voor gekozen om de sociale netwerken te combineren met wat we in de bestaande master nu ook al doen. Het is dus echt een combinatie van beleid en netwerken. De originele masterroutes gaan over het analyseren en begrijpen van beleid op verschillende domeinen. We zien dat dit goed werkt en dat het ook gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. Deze master heeft dan dus als extraatje de sociale netwerken. Plus, het is Engelstalig. Als student heb je hiermee dus net wat meer in huis!

Ziet u ook een verschil in de studenten van de afgelopen tijd, aangezien het ook tien jaar geleden waarschijnlijk niet succesvol zou zijn geweest?
Ja, dit heeft ook te maken met de recente ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de studiefinanciering. Er is een harde knip gekomen tussen de bachelor en de master. Er komen steeds meer masters met een zeer specifiek profiel die suggereren dat het echt iets is wat je in de praktijk kan toepassen. Op de arbeidsmarkt heb je een voordeel als je dit hebt gedaan. Daarnaast is het lastiger geworden om werk op academisch niveau te vinden dan tien jaar terug. Na sociologie in Groningen hebben velen de neiging meteen naar het Westen te gaan voor de werkgelegenheid. Wij zijn er van overtuigd dat wij hier een even goed, of juist beter aanbod hebben.

Wat zou u willen zeggen tegen studenten die twijfelen over deze master
Denk vooral goed na wat je zelf wilt. Ik wil niet iedereen overhalen om er meteen bij te komen want het moet goed bij je passen. En het past bij je als je graag die fundamentele sociologische grondslag en de focus op netwerkonderzoek en theorie wilt combineren met iets wat je in de praktijk kan toepassen. Dan is dit is een aantrekkelijk aanbod. Als je het analyseren wilt verbinden met echte sociale processen die tussen mensen spelen, dan kan je dat hier goed doen. Je moet verder de ambitie hebben om iets te leren wat op het niveau van masteropleidingen vernieuwend is. Je kan uiteindelijk nou eenmaal iets wat anderen niet kunnen.

Hoe verwacht u dat de master zal verlopen de komende jaren?
We vinden het spannend, maar hebben er vooral heel veel zin in. We merken animo bij de studenten omdat het aansluit bij wat mensen hier belangrijk vinden. Omdat het Engelstalig is verwachten we ook studenten van andere universiteiten, ook uit het buitenland. Het is een uniek programma, maar momenteel nog niet een bekend programma. Als dit eenmaal het geval is, verwachten we dat er veel mensen op af zullen komen. Tot dan houden we ons bezig met de promotie en verdere ontwikkeling, en hopen dat dit zich snel verspreid. Via sociale netwerken!

Geïnteresseerd in deze master? Kijk dan op voor meer informatie op: http://www.rug.nl/masters/social-networks-in-a-sustainable-society/

Door Sofie Wiersma en Esther Talsma

 

Share Button