Vanuit Huisman 11: Hoe gaat het met… de SoAPCie

In deze editie wenst Mark Huisman dat knoeien met webcams en hopen op een acceptabele internetverbinding komend collegejaar tot het verleden behoren. Wat zeker is, is dat Vanuit Huisman na deze editie ten einde zal lopen. Jullie zullen bij tijd en wijle nog van ons blijven horen, maar wij gaan weer aan het werk voor de alumni-editie die tot nu toe in het digitale is blijven hangen. Dan nu voor “Hoe gaat het met…?” een terugblik op Vanuit Huisman door de SoAPCie.

Hoe gaat het met ….de SoAPCie? 

Het zijn rare tijden. Dat zijn de woorden die we de afgelopen tijd vaak, heel erg vaak hebben gehoord. De sluiting van de universiteit maakte dat wij de alumni-editie van ons vijftigjarig jubileum niet konden uitbrengen. Al snel gingen we brainstormen of er misschien toch niet iets anders mogelijk was. Misschien dan toch – net als de hoorcolleges, de werkcolleges en de tentamens – online? De website was er immers al (alhoewel verborgen onder jarenlang opgehoopt digitaal stof).

En zo geschiedde: eerst met het idee om, zo lang als er animo voor was, elke week twee stukken te verzamelen. Al snel kwam er een idee voor een rubriek met een commissie en een rubriek met een medewerker van de vakgroep. Binnen de kortste keren hadden we wekelijks vier stukken: een stuk van een student, een ‘Bureau’, een stuk van een commissie en een stuk uit ‘de oude doos’. Voor ieder wat wils, hoopten we. Nu, na elf weken, breken de laatste tentamens aan en loop het academisch jaar op zijn einde. Een goed moment om kort terug te blikken op deze rare tijden, wellicht. 

Allereerst lijkt het ons goed om een een groot aantal mensen, allen onmisbaar voor deze bijzondere uitgaven van Sociologisch Antropologisch Periodiek, te bedanken op de manier die zij verdienen. In de eerste plaatsalle studenten die, soms onder enige druk, één of meerdere bijdragen hebben geleverd: Rieneke Dalmolen, Henkjan Boels, Renske Kleefstra, Manon Veenstra, David Vos, Dagmar Postema, Elis Maat, Rian de Jonge en Sanne de Lange. Uit onze eigen commissie leverden  Bauke van der Kooij en Geertje op de Hoek een stukje aan. Bedankt voor jullie teksten in deze tijden van social distancing, waar ieder op zijn eigen manier een draai aan geeft met een originele gedachtengang .

Daarnaast de medewerkers van de vakgroep, die ons een inkijkje hebben verschaft in hun persoonlijke ervaringen met zowel thuiswerken als hobby’s en familie. Met gevatte stukjes en sfeerimpressies hebben we veel geleerd over de docenten van sociologie in tijden van coronacrisis. René Veenstra, Tessa Veenstra, Marina Roos, Marijn Keijzer, Andreas Flache, Rie Bosman en Mark Huisman: bedankt voor de moeite die jullie gestoken hebben in het schrijven van teksten, zonder welke Vanuit Huisman natuurlijk onmogelijk had kunnen bestaan. Naast alle medewerkers die hebben bijgedragen aan ‘Bureau…’ willen we ook Rudi Wielers bedanken voor zijn stuk over het leven van Max Weber: waar voor veel eerstejaars studenten de tekst van Weber een flinke kluif is, leest dit artikel een stuk gemakkelijker weg.

Ook willen we alle commissies bedanken die veelal met creatieve en originele stukken kwamen. Hoewel  de coronamaatregelen voor de meeste commissies betekenden dat er weinig te doen was, slaagden ze er toch in om ons op hun eigen manier te vertellen over de dingen die zij al dan niet beleefd hadden. Wij hopen dat elke commissie volgend jaar zo veel mogelijk weer haar normale gang van zaken kan herpakken.

Ten vierde willen we iedere student en medewerker bedanken die Vanuit Huisman de afgelopen weken hebben gelezen. Jullie kunnen we natuurlijk niet bij naam noemen, maar gezien de bezoekersaantallen op onze website (bedankt, Google Analytics) nemen wij aan dat we toch een grote groep mensen hebben bereikt. Ook de (veelal positieve) feedback op de uitgaven heeft ons goed gedaan, dank hiervoor!

En natuurlijk zijn we bovenal dank verschuldigd aan Mark Huisman, die toestemming gaf voor het gebruik van zijn naam voor onze speciale online-editie. Dit maakte onze online-editie in een – ons inziens bijzonder grappige – woordspeling direct herkenbaar. 

Wij hopen ook komend collegejaar weer met veel enthousiasme online, maar ook vooral offline artikelen te kunnen plaatsen. Er gaat uiteindelijk niets boven een papieren SoAP. Komend jaar is de SoAPCie zowel op zoek naar nieuwe commissieleden als nieuwe redactieleden, dus twijfel niet om je aan te melden. Alleen zo kan SoAP op naar de volgende vijftig jaar!

joejoe

Dan rest natuurlijk nog de vraag hoe het met ons gaat:

Goed. 

Liefs, de SoAPCie:

Naud Katerberg, Bauke van der Kooij, Geertje op de Hoek, Sabine Wondergem, Siebren Kooistra

Share Button